Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0297/2015

Внесени текстове :

A8-0297/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0366

Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

13. Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Birgit Collin-Langen представи препоръката за второ четене.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Birgit Collin-Langen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 27.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност