Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0246(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0297/2015

Ingediende teksten :

A8-0297/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0366

Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

13. Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Birgit Collin-Langen licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Birgit Collin-Langen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 27.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid