Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0246(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0297/2015

Teksty złożone :

A8-0297/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0366

Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

13. Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Birgit Collin-Langen przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Birgit Collin-Langen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 27.10.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności