Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0297/2015

Predkladané texty :

A8-0297/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0366

Zápisnica
Pondelok, 26. októbra 2015 - Štrasburg

13. Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Birgit Collin-Langen uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Othmar Karas, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Birgit Collin-Langen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 27.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia