Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0005(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0267/2015

Внесени текстове :

A8-0267/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Обяснение на вота
PV 04/10/2016 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

14. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Marietje Schaake представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Lochbihler (докладчик по становището на комисията AFET), Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Jarosław Wałęsa, Alessia Maria Mosca и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Marietje Schaake.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 27.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност