Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0005(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0267/2015

Ingediende teksten :

A8-0267/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Stemverklaringen
PV 04/10/2016 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

14. Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Marietje Schaake leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Lochbihler (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Jarosław Wałęsa, Alessia Maria Mosca en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Marietje Schaake.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 27.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid