Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0005(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0267/2015

Teksty złożone :

A8-0267/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/10/2016 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

14. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Marietje Schaake przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Barbara Lochbihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Jarosław Wałęsa, Alessia Maria Mosca i Pedro Silva Pereira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Marietje Schaake.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 27.10.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności