Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2204(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0281/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0281/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 16
CRE 26/10/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.15
CRE 27/10/2015 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0374

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

16. Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έξαρση του ιού Έμπολα: Διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις [2014/2204(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0281/2015)

Ο Charles Goerens παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Josu Juaristi Abaunz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Michèle Rivasi και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Charles Goerens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου