Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2204(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0281/2015

Teksty złożone :

A8-0281/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 16
CRE 26/10/2015 - 16

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.15
CRE 27/10/2015 - 5.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0374

Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

16. Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kryzysowej związanej z wirusem Ebola: wnioski na przyszłość oraz sugestie odnośnie do wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się w celu zapobieżenia sytuacjom kryzysowym w przyszłości [2014/2204(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0281/2015)

Charles Goerens przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrał Josu Juaristi Abaunz (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maurice Ponga w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Notis Marias, João Ferreira, Michèle Rivasi i Jonathan Arnott.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Charles Goerens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.15 protokołu z dnia 27.10.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności