Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2079(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0269/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0373

Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
CRE

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ryszard Czarnecki представя докладите.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Неджми Али, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle и Franc Bogovič.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Christos Stylianides и Ryszard Czarnecki.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 27.10.2015 г, точка 5.12 от протокола от 27.10.2015 г, точка 5.13 от протокола от 27.10.2015 г и точка 5.14 от протокола от 27.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност