Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2079(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0269/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.14
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0373

Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

18. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis - Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) - Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac - Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ryszard Czarnecki leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle en Franc Bogovič.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Ryszard Czarnecki.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 27.10.2015, punt 5.12 van de notulen van 27.10.2015, punt 5.13 van de notulen van 27.10.2015 en punt 5.14 van de notulen van 27.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid