Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2079(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0269/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0373

Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

18. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
CRE

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Drugie sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Drugie sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ryszard Czarnecki przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Derek Vaughan w imieniu grupy S&D, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle i Franc Bogovič.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Ryszard Czarnecki.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 27.10.2015, pkt 5.12 protokołu z dnia 27.10.2015, pkt 5.13 protokołu z dnia 27.10.2015 i pkt 5.14 protokołu z dnia 27.10.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności