Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2079(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0269/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0373

Zápisnica
Pondelok, 26. októbra 2015 - Štrasburg

18. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS - Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) - Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC - Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (rozprava)
CRE

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ryszard Czarnecki uviedol správy.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Derek Vaughan v mene skupiny S&D, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle a Franc Bogovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Christos Stylianides a Ryszard Czarnecki.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 27.10.2015, bod 5.12 zápisnice zo dňa 27.10.2015, bod 5.13 zápisnice zo dňa 27.10.2015 a bod 5.14 zápisnice zo dňa 27.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia