Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 26. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Arbejdsplan
 12.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *- Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * - Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet * (forhandling)
 13.Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ***II (forhandling)
 14.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (forhandling)
 15.Det europæiske borgerinitiativ (forhandling)
 16.Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (forhandling)
 17.Meddelelse fra formanden
 18.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis - Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) - Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC - Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (142 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb) 
 
Protokol (155 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) 
 
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik