Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *- Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * - Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις * (συζήτηση)
 13.Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II (συζήτηση)
 14.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (συζήτηση)
 16.Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (συζήτηση)
 17.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 18.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) - Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (171 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (194 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου