Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 26. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla *- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta * - Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen * (keskustelu)
 13.Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt ***II (keskustelu)
 14.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (keskustelu)
 15.Eurooppalainen kansalaisaloite (keskustelu)
 16.Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä (keskustelu)
 17.Puhemiehen ilmoitus
 18.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys - Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti - Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys - Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (56 kb) 
 
Pöytäkirja (158 kb) Läsnäololista (35 kb) 
 
Pöytäkirja (234 kb) Läsnäololista (60 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö