Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * - Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych * - Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności * (debata)
 13.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II (debata)
 14.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (debata)
 15.Europejska inicjatywa obywatelska (debata)
 16.Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (debata)
 17.Komunikat Przewodniczącego
 18.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (148 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (188 kb) Lista obecności (35 kb) 
 
Protokół (247 kb) Lista obecności (61 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności