Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Meddelande från talmannen
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *- Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * - Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande * (debatt)
 13.Paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II (debatt)
 14.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (debatt)
 15.Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)
 16.Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (debatt)
 17.Meddelande från talmannen
 18.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis - Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) - Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac - Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (149 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (157 kb) Närvarolista (35 kb) 
 
Protokoll (238 kb) Närvarolista (61 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy