Indeks 
Zapisnik
PDF 236kWORD 183k
Ponedjeljak, 26. listopada 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Priopćenje predsjedništva
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 9.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Plan rada
 12.Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja *- Sporazum između Europske unije i Švicarske o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * - Oporezivanje dohotka od kamate na štednju: stavljanje izvan snage Direktive o štednji * (rasprava)
 13.Paket aranžmani i povezani putni aranžmani ***II (rasprava)
 14.Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (rasprava)
 15.Europska građanska inicijativa (rasprava)
 16.Kriza uzrokovana ebolom: dugoročne pouke (rasprava)
 17.Priopćenje predsjedništva
 18.Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS - Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) - Razrješnica za 2013.: zajedničko poduzeće ENIAC - Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (rasprava)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik se osvrnuo na autobusnu nesreću koja se u petak 23. listopada 2015. dogodila u Puisseguinu (Francuska) i u kojoj su stradale 43 osobe. Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima žrtava.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Alberto Cirio bio je nazočan na sjednici od 14. listopada 2015., međutim, njegovo ime ne pojavljuje se na popisu nazočnih.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Siôn Simon bio je nazočan na sjednicama od 28.1.2015, 25.3.2015. i 15.4.2015., međutim, njegovo ime ne pojavljuje se na popisu nazočnih..

Siôn Simon dao je do znanja da je bio nazočan na sjednicama od 12.1.2015. i 25.2.2015., ali da se njegovo ime ne pojavljuje na popisu nazočnih.


4. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je izjavio da je odlučio izreći sankcije Januszu Korwin-Mikkeu i Gianluci Buonannoi jer su 7. srpnja 2015. i 8. rujna 2015., odnosno 6. i 7. listopada 2015., ometali rad Parlamenta. Sankcije se sastoje u tome da će, na prvom mjestu, tijekom razdoblja od deset dana izgubiti pravo na primanje dnevnice te da, na drugom mjestu, neće moći sudjelovati u nijednoj od aktivnosti Parlamenta ili njegovih tijela, također tijekom razdoblja od deset dana, u skladu s člankom 166. Poslovnika. Dotični zastupnici obaviješteni su o toj odluci.

Predsjednik je dodao da su Janusz Korwin-Mikke i Gianluca Buonanno pokrenuli unutarnji postupak žalbe u skladu s člankom 167. Poslovnika. Predsjedništvo će o ishodu tog postupka odlučiti večeras.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba ENF-a i nezavisnih zastupnika primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Béla Kovács napušta svoje mjesto.

Odbor DEVE: Nicolas Bay.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


6. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor IMCO dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak (P6_TA(2009)0092(COR1)) Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 10. ožujka 2009. radi donošenja navedene Uredbe P6_TA(2009)0092 (SL C 87 E, 1.4.2010., str. 190.) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 28. listopada 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Govorio je Matt Carthy o požaru koji je 10. listopada 2015. prouzročio smrt deset osoba u romskom kamperskom naselju nedaleko Dublina te o pripadniku irskih policijskih snaga Tonyju Goldenu koji je 11. listopada 2015. smrtno stradao dok je obavljao svoju službenu dužnost. Matt Carthy zatražio je da se u ovom zapisniku navede da je Institucija izrazila sućut obiteljima žrtava. (Predsjednik je to primio na znanje).

Govorio je João Ferreira kako bi zatražio objašnjenje u vezi s kriterijima na kojima se zasnivaju odluke službi Europskog parlamenta u pogledu utemeljenosti hitnosti dodatnih pitanja sa zahtjevom za pisani odgovor koja podnose zastupnici. (Predsjednik ga je uputio na tumačenje članka 130. Poslovnika, koji je usvojen na plenarnoj sjednici, te je dodao da se njegovo pitanje razmatra.).


8. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama na temelju rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom druge sjednice u travnju 2015. i prve sjednice u svibnju 2015. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


9. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000106/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Paket mjera o pametnim granicama (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Pametne granice (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015) koje je postavio Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI i Michael Cramer u ime Odbora TRAN, Komisiji: Saslušanje o ljetnom računanju vremena u Europi (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015) koje je postavio Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Vijeću: Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015) koje je postavila Iskra Mihaylova, u ime Odbora REGI, Komisiji: Prema pojednostavljenoj kohezijskoj politici usmjerenoj na učinak za razdoblje 2014. - 2020. (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera Europskog migracijskog programa (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o sigurnoj upotrebi zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS), opće poznatih kao bespilotne letjelice, u civilnom zrakoplovstvu (2014/2243(INI)) - TRAN - : Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Izvješće o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i dobrom ekonomskom upravljanju: smjernice za primjenu članka 23. Uredbe o zajedničkim odredbama (2015/2052(INI)) - REGI - : José Blanco López (A8-0268/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Uredbe (EZ) br. 595/2009 u pogledu smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - ENVI - : Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Izvješće o nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - ECON - : Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - ENVI - : Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Izvješće o kohezijskoj politici i reviziji strategije Europa 2020. (2014/2246(INI)) - REGI - : Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Izvješće o temi Ususret boljem reguliranju jedinstvenog tržišta (2015/2089(INI)) - IMCO - : Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Izvješće o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (2014/2214(INI)) - REGI - : Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Izvješće o krizi uzrokovanoj ebolom: dugoročne pouke i rješenja za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju s ciljem sprečavanja budućih kriza (2014/2204(INI)) - DEVE - : Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Izvješće o europskoj građanskoj inicijativi (2014/2257(INI)) - AFCO - : György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Izvješće o reformi izbornog zakona Europske unije (2015/2035(INL)) - AFCO - : Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG - : José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2003/48/EU (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - ECON - : Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Poljskoj (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - LIBE - : Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Belgiji (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - LIBE - : Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Švedskoj (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - LIBE - : Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - ENVI - : Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - ECON - : Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. (2015/2210(INI)) - ECON - : Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - PECH - : Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - JURI - : António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - IMCO - : Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - ITRE - : Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)


11. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od treće sjednice u listopadu (PE 570.418/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak i Srijeda

U dogovoru s klubovima zastupnika predsjednik je predložio dvije izmjene:

Izjave potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Izraelu i Palestini (točka 105. PDOJ-a) i o stanju u Južnom Sudanu (točka 93 PDOJ-a), pomaknut će se sa srijede poslijepodne na utorak poslijepodne, nakon rasprave o proračunu.

Rasprave o izjavi Komisije na temu Perspektive i revizija strategije Europa 2020.” (točka 96. PDOJ-a) i o izvješću Renata Sorua naslovljenom „Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira(A8-0120/2015) (točka 53. PDOJ-a) pomaknut će se s utorka poslijepodne na srijedu navečer, odmah prije rasprave o izjavi Komisije na temu „Pristup MSP-ova financiranju(točka 94. PDOJ-a).

Parlament se suglasio s ovim promjenama.

Govorio je Paul Rübig, koji je zatražio da se glasovanje u četvrtak održi pola sata kasnije.

°
° ° °

Zahtjev kluba EPP-a da se na poslijepodnevni dio dnevnog reda doda izjava potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Gruziji, posebno o situaciji povezanoj s televizijskom postajom Rustavi 2, i da se tada podnesu prijedlozi rezolucije.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika EPP-a, koji je obrazložio zahtjev, i Heidi Hautala, koja se izjasnila protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (122 za, 168 protiv, 35 uzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev kluba GUE/NGL-a da se na poslijepodnevni dio dnevnog reda upiše izjava potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o „Četrdeset godina od tzv. zelenog marša na Zapadnu Saharu”.

Govorili su: Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, Philippe Lamberts, koji je predločio da se rasprava održi tijekom sljedeće sjednice u Bruxellesu, i Cristian Dan Preda, koji se izjasnio protiv zahtjeva GUE/NGL-a.

Lola Sánchez Caldentey je suglasila s prijedlogom Philippea Lambertsa. Predsjednik je pozvao Gabrielu Zimmer, predsjednicu Kluba GUE/NGL-a, da u tom smislu podnese prijedlog na sljedećoj Konferenciji predsjednika.

Četvrtak

Parlament je suglasio s prijedlogom Paula Rübiga. Glasovanje će se stoga u četvrtak održati pola sata kasnije, a rasprave koje prethode za isto toliko će se skratiti.

Govorili su: Fabio Massimo Castaldo i Anne Sander.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


12. Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja *- Sporazum između Europske unije i Švicarske o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * - Oporezivanje dohotka od kamate na štednju: stavljanje izvan snage Direktive o štednji * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2003/48/EU [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (izvjestitelj) predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Elisa Ferreira (zamjenik izvjestitelja Jeppe Kofod) i Molly Scott Cato, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard i Fabio De Masi.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas i Tom Vandenkendelaere.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (zamjenik izvjestitelja Jeppe Kofod)i Molly Scott Cato.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika od 27.10.2015., točka 5.2 zapisnika od 27.10.2015. i točka 5.3 zapisnika od 27.10.2015..


13. Paket aranžmani i povezani putni aranžmani ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Birgit Collin-Langen predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini i Bogusław Liberadzki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Othmar Karas, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Pierre Moscovici i Birgit Collin-Langen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 27.10.2015..


14. Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Marietje Schaake predstavila je izvješće.

Govorio je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Barbara Lochbihler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Jarosław Wałęsa, Alessia Maria Mosca i Pedro Silva Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Nicola Caputo.

Govorili su: Cecilia Malmström i Marietje Schaake.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 27.10.2015..


15. Europska građanska inicijativa (rasprava)

Izvješće o europskoj građanskoj inicijativi [2014/2257(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0284/2015)

György Schöpflin predstavio je izvješće.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Sylvia-Yvonne Kaufmann (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Beatriz Becerra Basterrechea (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Pál Csáky, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Dubravka Šuica, Claudia Tapardel, Notis Marias, Pascal Durand, Milan Zver, Marlene Mizzi i Arne Gericke.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, João Ferreira, Igor Šoltes, Jonathan Arnott i Franz Obermayr.

Govorili su: Frans Timmermans i György Schöpflin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 28.10.2015..


16. Kriza uzrokovana ebolom: dugoročne pouke (rasprava)

Izvješće o krizi uzrokovanoj ebolom: dugoročne pouke i rješenja za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju s ciljem sprečavanja budućih kriza [2014/2204(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0281/2015)

Charles Goerens predstavio je izvješće.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorio je Josu Juaristi Abaunz (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI).

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Maurice Ponga, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nathan Gill, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan i Cristian Dan Preda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Notis Marias, João Ferreira, Michèle Rivasi i Jonathan Arnott.

Govorili su: Christos Stylianides i Charles Goerens.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.15 zapisnika od 27.10.2015..


17. Priopćenje predsjedništva

Kako je predsjednik najavio pri nastavku zasjedanja (točka 4 zapisnika od 26.10.2015.), Predsjedništvo je ispitalo žalbu koju su podnijeli Janusz Korwin-Mikke i Gianluca Buonanno i potvrdio sankcije izrečene tim zastupnicima. Slijedom toga spomenute sankcije počinju se primjenjivati od sutra.


18. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS - Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) - Razrješnica za 2013.: zajedničko poduzeće ENIAC - Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (rasprava)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ryszard Czarnecki predstavio je izvješća.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su: Marian-Jean Marinescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Derek Vaughan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle i Franc Bogovič.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Christos Stylianides i Ryszard Czarnecki.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika od 27.10.2015., točka 5.12 zapisnika od 27.10.2015., točka 5.13 zapisnika od 27.10.2015. i točka 5.14 zapisnika od 27.10.2015..


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Claude Rolin, Damian Drăghici, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Piernicola Pedicini, Laurenţiu Rebega, Krisztina Morvai, József Nagy, Clara Eugenia Aguilera García, Marek Jurek, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Anna Záborská, Nicola Caputo, Javier Couso Permuy, James Carver, Marijana Petir, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cristian-Silviu Buşoi, Péter Niedermüller, Milan Zver, Csaba Molnár, Jaromír Štětina, Neena Gill, Franc Bogovič i Ivana Maletić.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 570.418/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

gavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Konečná, Picierno, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti