Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0300/2015

Внесени текстове :

A8-0300/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0367

Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург

2. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera представи препоръката за второ четене.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Jens Rohde, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, относно протичането на дебата, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda и Jens Rohde, относно протичането на дебата (председателят внесе някои уточнения относно процедурата „синя карта“), Maria Grapini, за да зададе въпрос „синя карта“ на Julia Reda, която отговори, Roger Helmer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti и Theresa Griffin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa и Pascal Arimont.

Изказаха се: Andrus Ansip и Pilar del Castillo Vera.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 27.10.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Правна информация - Политика за поверителност