Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0300/2015

Indgivne tekster :

A8-0300/2015

Forhandlinger :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0367

Protokol
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg

2. EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Jens Rohde for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, de to sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde om afviklingen af forhandlingen (formanden gav oplysninger om proceduren med blåt kort), Maria Grapini for at stille et blåt kort-spørgsmål til Julia Reda, som besvarede det, Roger Helmer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti og Theresa Griffin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa og Pascal Arimont.

Talere: Andrus Ansip og Pilar del Castillo Vera.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 27.10.2015.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik