Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0300/2015

Esitatud tekstid :

A8-0300/2015

Arutelud :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0367

Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg

2. Euroopa elektroonilise side ühtne turg ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Jens Rohde fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde ja Sabine Verheyen arutelu korralduse teemal, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde arutelu korralduse teemal (juhataja täpsustas sinise kaardi küsimuste suhtes kohaldatavat korda), Maria Grapini kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Julia Redale, kes sellele vastas, Roger Helmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti ja Theresa Griffin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa ja Pascal Arimont.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Pilar del Castillo Vera.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2015 protokollipunkt 5.8.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Õigusteave - Privaatsuspoliitika