Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0309(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0300/2015

Ingediende teksten :

A8-0300/2015

Debatten :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0367

Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

2. Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, de laatste twee over het verloop van het debat, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de "blauwe kaart"-procedure), Maria Grapini om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Julia Reda, die deze beantwoordt, Roger Helmer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti en Theresa Griffin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa en Pascal Arimont.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Pilar del Castillo Vera.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 27.10.2015.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid