Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0309(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0300/2015

Teksty złożone :

A8-0300/2015

Debaty :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0367

Protokół
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg

2. Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące otwartego dostępu do internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników i rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, z czego dwoje ostatnich posłów w sprawie przebiegu debaty, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde w sprawie przebiegu debaty (przewodniczący udzielił bardziej szczegółowych informacji na temat procedury zadawania pytań przez podniesienie niebieskiej kartki), Maria Grapini aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Julii Redzie, która udzieliła na nie odpowiedzi, Roger Helmer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marlene Mizzi, Ashley Fox, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyia, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti i Theresa Griffin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa i Pascal Arimont.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Pilar del Castillo Vera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 27.10.2015.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności