Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0309(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0300/2015

Predkladané texty :

A8-0300/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0367

Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

2. Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Jens Rohde v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, obaja k priebehu rozpravy, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde k priebehu rozpravy (predseda spresnili postup zdvihnutím modrej karty), Maria Grapini, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku, na ktorú odpovedala Julia Reda, Roger Helmer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti a Theresa Griffin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa a Pascal Arimont.

Vystúpili: Andrus Ansip a Pilar del Castillo Vera.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 27.10.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia