Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk

3. Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 (2015/2841(RSP))

Předseda učinil krátké prohlášení, kterým uvedl rozpravu.

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Pablo Iglesias za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marju Lauristin, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula a Miltiadis Kyrkos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí