Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg

3. Concluziile Consiliului European din 15 octombrie 2015, în special în ceea ce privește finanțarea fondurilor international, și ale conferinței la nivel înalt cu privire la ruta Balcanilor de Vest, precum și pregătirea summitului de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile Consiliului European din 15 octombrie 2015, în special în ceea ce privește finanțarea fondurilor international, și ale conferinței la nivel înalt cu privire la ruta Balcanilor de Vest, precum și pregătirea summitului de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015 (2015/2841(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Pablo Iglesias, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marju Lauristin, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula și Miltiadis Kyrkos.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan și Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate