Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk

4. Měření emisí v automobilovém odvětví (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000113/2015), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Vicky Ford za výbor IMCO, Jerzy Buzek za výbor ITRE, Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava se konala dne 6. října 2015 (bod 11 zápisu ze dne 6.10.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain a Burkhard Balz za skupinu PPE o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský a Jørn Dohrmann za skupinu ECR o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica a Ismail Ertug za skupinu S&D o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015);

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner a Fredrick Federley za skupinu ALDE o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Hlasování: bod 5.16 zápisu ze dne 27.10.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupil William (The Earl of) Dartmouth.

Právní upozornění - Ochrana soukromí