Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0090(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0255/2015

Ingediende teksten :

A8-0255/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0360

Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

5.1. Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0360)

Juridische mededeling - Privacybeleid