Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0255/2015

Ingivna texter :

A8-0255/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0360

Protokoll
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg

5.1. Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0360)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy