Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0804(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0304/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0304/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0363

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

5.4. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ DU CONSEIL και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0363)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου