Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2865(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-1075/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0375

Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

5.16. Emissiemetingen bij auto's (stemming)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000113/2015) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Vicky Ford, namens de Commissie IMCO, Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2015 (punt 11 van de notulen van 6.10.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 27 oktober 2015 (punt 4 van de notulen van 27.10.2015).

Ontwerpresoluties B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 en B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1075/2015

(ter vervanging van B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 en B8-1080/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie;

—   Matthias Groote, namens de S&D-Fractie;

—   Gerben-Jan Gerbrandy en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0375)

(Ontwerpresoluties B8-1077/2015 en B8-1079/2015 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid