Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург

5. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.2. Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.3. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.4. Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.5. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.6. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.7. Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II (гласуване)

5.8. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (гласуване)

5.9. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I (гласуване)

5.10. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)

5.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)

5.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)

5.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)

5.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

5.15. Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (гласуване)

5.16. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност