Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 27. listopada 2015. - Strasbourg

5. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Zajednička poljoprivredna politika: stavljanje izvan snage zastarjelih akata ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMAN i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0360)


5.2. Sporazum između Europske unije i Švicarske o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0361)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


5.3. Oporezivanje dohotka od kamate na štednju: stavljanje izvan snage Direktive o štednji * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2003/48/EU [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0362)


5.4. Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Švedskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Švedskoj [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0363)


5.5. Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Belgiji * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Belgiji [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0364)


5.6. Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Poljskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Poljskoj [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0365)


5.7. Paket aranžmani i povezani putni aranžmani ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2015)0366)


5.8. Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2015)0367)

Govorila je

Pilar del Castillo Vera (izvjestiteljica).


5.9. Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (izvjestiteljica) predložila je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


5.10. Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0369)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0369)


5.11. Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0370)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0370)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog V. članak 5. stavak 2. točku (a) Poslovnika).


5.12. Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0371)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0371)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog V. članak 5. stavak 2. točku (a) Poslovnika).


5.13. Razrješnica za 2013.: zajedničko poduzeće ENIAC (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0372)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0372)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog V. članak 5. stavak 2. točku (a) Poslovnika).


5.14. Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0373)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0373)

Razrješnica je odbijena (vidi Prilog V. Članak 5. stavak 2. točku (b) Poslovnika.


5.15. Kriza uzrokovana ebolom: dugoročne pouke (glasovanje)

Izvješće o krizi uzrokovanoj ebolom: dugoročne pouke i rješenja za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju s ciljem sprečavanja budućih kriza [2014/2204(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0374)

Govorili su:

Charles Goerens podnio je dva usmena amandmana za umetanje novog teksta nakon stavka 2. i uvodne izjave C. Oba usmena amandmana usvojena su.


5.16. Mjerenje emisija u automobilskom sektoru (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000113/2015) koje je postavio Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Vicky Ford, u ime Odbora IMCO, Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Mjerenje emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rasprava je održana 6. listopada 2015. (točka 11 zapisnika od 6.10.2015.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 27. listopada 2015 (točka 4 zapisnika od 27.10.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 i B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1075/2015

(koji zamjenjujeB8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 i B8-1080/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Matthias Groote, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Gerben-Jan Gerbrandy i Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0375)

(Prijedlozi rezolucija B8-1077/2015 i B8-1079/2015 se ne razmatraju.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti