Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Politica agricolă comună: abrogarea actelor caduce ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0360)


5.2. Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0361)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.3. Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0362)


5.4. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0363)


5.5. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0364)


5.6. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0365)


5.7. Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0366)


5.8. Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0367)

Intervenție

Pilar del Castillo Vera (raportoare).


5.9. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (raportoare) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


5.10. Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0369)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0369)


5.11. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0370)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0370)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].


5.12. Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0371)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0371)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].


5.13. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0372)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0372)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].


5.14. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0373)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0373)

Descărcarea de gestiune a fost refuzată (a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de procedură).


5.15. Criza Ebola: lecțiile pe termen lung (vot)

Raport referitor la criza Ebola: lecțiile pe termen lung și modalitatea de consolidare a sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare pentru prevenirea crizelor viitoare [2014/2204(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0374)

Intervenții

Charles Goerens a introdus două amendamente orale pentru a introduce texte noi după punctul 2 și considerentul C. Cele două amendamente orale au fost reținute.


5.16. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000113/2015) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Dezbaterea a avut loc la 6 octombrie 2015 (punctul 11 al PV din 6.10.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 27 octombrie 2015 (punctul 4 al PV din 27.10.2015).

Propuneri de rezoluții B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 și B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1075/2015

(care înlocuiește B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 și B8-1080/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE;

—   Matthias Groote, în numele Grupului S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE;

—   Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2015)0375)

(Propunerile de rezoluții B8-1077/2015 și B8-1079/2015 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate