Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

6. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa: Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Jonathan Arnott

Správa: Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir a Seán Kelly

Správa: Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn a Jonathan Arnott

Správa: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling a Jonathan Arnott

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na schôdzi vo štvrtok 29. októbra 2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia