Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid