Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

9. Werkprogramma 2016 van de Commissie (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma 2016 van de Commissie (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid