Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2132(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0298/2015

Esitatud tekstid :

A8-0298/2015

Arutelud :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0376

Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg

10. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Pierre Gramegna (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Danuta Maria Hübner (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Simon (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Tomáš Zdechovský (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Péter Niedermüller (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Massimiliano Salini (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Jean-Paul Denanot (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Reimer Böge (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Maria Spyraki (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Arne Lietz (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja) ja Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Giovanni La Via (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Olbrycht, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere ja Petri Sarvamaa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.10.2015 protokollipunkt 7.1 ja 28.10.2015 protokollipunkt 7.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika