Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2132(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0298/2015

Ingediende teksten :

A8-0298/2015

Debatten :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0376

Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

10. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (debat)
CRE

Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes en Gérard Deprez leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Peter Simon (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Tomáš Zdechovský (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Péter Niedermüller (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Massimiliano Salini (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Jean-Paul Denanot (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Reimer Böge (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Maria Spyraki (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Arne Lietz (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de Commissie CULT) en Paul Rübig, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Giovanni La Via (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jan Olbrycht, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere en Petri Sarvamaa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes en Gérard Deprez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 28.10.2015 en punt 7.2 van de notulen van 28.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid