Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2132(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0298/2015

Predkladané texty :

A8-0298/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0376

Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

10. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (rozprava)
CRE

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes a Gérard Deprez uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ildikó Gáll-Pelcz (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Peter Simon (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Tomáš Zdechovský (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Péter Niedermüller (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Massimiliano Salini (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Reimer Böge ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Maria Spyraki (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Arne Lietz (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Paul Rübig v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier v mene skupiny S&D, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jan Olbrycht, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere a Petri Sarvamaa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes a Gérard Deprez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 28.10.2015 a bod 7.2 zápisnice zo dňa 28.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia