Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург

11. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P6_TA(2009)0092(COR1) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 26.10.2015 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност