Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

11. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P6_TA(2009)0092(COR1) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 6 van de notulen van 26.10.2015).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid