Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 27., Kedd - Strasbourg

12. Az izraeli és a palesztin helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az izraeli és a palesztin helyzet (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: James Carver és Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena és Arne Lietz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa és Miguel Viegas.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat