Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras

12. Padėtis Izraelyje ir Palestinoje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Izraelyje ir Palestinoje (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Patrick Le Hyaric, (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė James Carver ir Javier Nart), Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika