Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra

12. Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā (2015/2923(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva James Carver un Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena un Arne Lietz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa un Miguel Viegas.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika