Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

12. De situatie in Israël en Palestina (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Israël en Palestina (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van James Carver en Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid