Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg

13. Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Lõuna-Sudaanis (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võttis Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika