Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg

13. Situația din Sudanul de Sud (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Sudanul de Sud (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate