Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2052(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0268/2015

Forhandlinger :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0385

Protokol
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg

14. EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav - Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien - Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring - Mod forenkling og resultatorientering i samhørighedspolitikken for 2014-2020 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav [2014/2214(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Betænkning om samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien [2014/2246(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Betænkning om de europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring: retningslinjer for gennemførelsen af artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2052(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: José Blanco López (A8-0268/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000127/2015) af Iskra Mihaylova, for REGI, til Kommissionen: Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020. (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas og José Blanco López, som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Tania González Peñas, forelagde betænkningerne.

Younous Omarjee begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Dubravka Šuica (ordfører for udtalelse fra AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (ordfører for udtalelse fra EMPL), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Marco Affronte (ordfører for udtalelse fra ENVI), Franc Bogovič for PPE-Gruppen, Constanze Krehl for S&D-Gruppen, Andrew Lewer for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn og Ivana Maletić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas og Miguel Viegas.

Talere: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas og José Blanco López.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: de tre betænkninger ville blive sat til afstemning den 28. oktober 2015 (punkt 7.9 i protokollen af 28.10.2015, punkt 7.10 i protokollen af 28.10.2015 og punkt 7.11 i protokollen af 28.10.2015), forespørgslen til mundtlig besvarelse O-000127/2015 ville blive sat til afstemning under næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik